logo-mpv2

 

Biuro wyceny MPV funkcjonuje na dolnośląskim rynku nieruchomości od 2012 roku, oferując usługi z zakresu wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, doradztwa i analizy rynku. Nasze doświadczenie budowaliśmy nie tylko w praktyce ale także w teorii biorąc udział w szkoleniach m.in. z zakresu ustaw regulujących rynek nieruchomości, wyceny nieruchomości do celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, szkoleniu na biegłego sądowego.

Nasze biuro oferuje usługi w zakresie szacowania wartości:

  • Nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, użytkowe),

  • Nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi, usługowymi, biurowymi, produkcyjno- magazynowymi, garażami czy budowlami.

  • Nieruchomości gruntowych niezabudowanych:

  • Grunty o przeznaczeniu pod zabudowę - mieszkaniową, usługową, produkcyjną;

  • Grunty rolne,

  • Grunty leśne.

  • Ograniczonych praw rzeczowych takich jak spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, służebności gruntowe, osobiste, przesyłu;

  • Nieruchomości leśnych, gospodarstw rolnych, nieruchomości zabytkowych.

Wyceny realizujemy do celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, do celu sprzedaży, do celu ustalenia wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego, do celu postępowania spadkowego, podziału majątku, odszkodowań i innych celów prawnych.

Zachęcamy także do skorzystania z naszych usług w zakresie doradctwa i analizy rynku nieruchomości.

Zapraszamy do kontaktu.