Profesjonalna wycena nieruchomości w celu zabezpieczenia kredytów, do celów sprzedaży, do celów prawnych.

Nasze biuro świadczy usługi na terenie Wrocławia i okolicznych powiatów w zakresie:

- wyceny nieruchomości komercyjnych (lokale usługowe, handlowe budynki biurowe, hale produkcyjne, magazynowe itp)
- wyceny nieruchomości lokalowych
- wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych
- wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych
- wyceny ograniczonych praw rzeczowych - służebności oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali
- wyceny wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu
- wyceny do celu ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste
- wyceny lasów
- wyceny stawów i innych

Zapraszamy do kontaktu